Miljö & kvalitet


Miljö
Fyrkantens Last och Transport AB är sedan år 2006 miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

 

Miljöpolicy (pdf)

 

Kvalitet
Våra kunder ska känna att våra tjänster och uppdrag är av hög kvalitet och god service. Våra medarbetare ska ansvara för att de utför arbetet enligt riktlinjerna i vårt kvalitetssystem.

Vi ska ha en öppen kommunikation med våra kunder och leverantörer i kvalitets- och miljöfrågor, ett ömsesidigt utbytande av kunnande i syfte att utveckla och förbättra samarbete och produkter/tjänster.

Vi är miljöcertifierade enl

ISO 14 001:2004 av SP

Klicka här för att se certifikat